☘️ Món Chay ☘️

☘️ Sườn non sấy sả ớt ☘️

Giá : 90.000đ / 1 hộp

Nguyên Liệu 

Sấy 

Bán Thành Phẩm

Thành Phẩm