Số điện thoại ☎️ 0907.302.168 

0931.020.887

Miễn Phí Giao Hàng : dưới 5km 

Tính phí giao hàng trên : 5km đến 10km ( 10.000đ ) 

Note : trên 10km tính theo nhà vận chuyển hàng