Khô cá lìm kìm thịt ngọt, dai, ít xương. Khô cá lìm kìm ngày nay là thứ đặc sản ngon và hiếm ít khi bắt được số lượng nhiều.